Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna istnieje - chociaż nie można jej doświadczyć żadnym ze zmysłów dostępnych Człowiekowi.

Niemniej poprzez swoją siłę kultura znacząco wpływa na wszystkie aspekty działania Firmy - poprzez codzienną organizację pracy na poszczególnych stanowiskach pracy po aspekty zarządcze czy wynik finansowy organizacji.

Badanie a w konsekwencji zarządzanie kulturą organizacyjną może pokazać jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy czy jak osiągać wymierne korzyści z zarządzania tym aspektem organizacji.

Zwrócenie uwagi na zagadnienia kultury organizacyjnej może być początkiem wielkiej zmiany i wielkiej przygody, gdyż praca w tym obszarze może pozwolić okreslić i wskazać:

  • wymiary kultury wspierające rozwój i kształtujące sukcesy organizacji oraz
  • obszary wymagające rozwoju, gdyż zostały zdiagnozowane jako dysfunkcyjne elementy kultury.

 

„Prawo firmy do istnienia nie jest wieczne − trzeba je wciąż na nowo zdobywać!” - niech ta sentencja będzie zaproszeniem do wspólnego kreowania i zarządzania kulturą organizacyjną.

Pamiętając ...

Badania i wywiady zrealizowane z uczestnikami wybranych firm wskazały, że zagadnienia śmierci i żałoby w odniesieniu do uczestników organizacji mają istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji (szczególnie w obszarze efektywności) jak również silnie wpływają  na postawy i zacho-wania Pracowników (gdy zagadnienia śmierci i żałoby są tematem tabu).

Dlatego doświadczenie straty, śmierci i żałoby  w perspektywie organizacyjnej poprowadzone z odpowiedzialnością i szacunkiem dla przeżywanych uczuć i  emocji  - pozwoli z jednej strony na wsparcie funkcjonującej kultury organizacyjnej a z drugiej w wymiarze indywidualnym może dać szansę Pracownikom na odkrycie i nadanie osobistego sensu temu doświadczeniu... bo:

"dzięki świadomości śmierci dojrzewa w nas mądrość i nasze życie staje się bogatsze"

 

 

(cytat za: Irvin D.Yalom: "Kat Miłości", Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016).


Bogdan Andrzejewski - "Zmiana, Rozwój, Wsparcie" 2018 - 2019