Kultura organizacyjna        

 

Kultura organizacyjna istnieje - chociaż nie można jej doświadczyć żadnym ze zmysłów dostępnych Człowiekowi.

Niemniej poprzez swoją siłę kultura znacząco wpływa na wszystkie aspekty działania Firmy - poprzez codzienną organizację pracy na poszczególnych stanowiskach pracy po aspekty zarządcze czy wynik finansowy organizacji.

Badanie a w konsekwencji zarządzanie kulturą organizacyjną może pokazać jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy czy jak osiągać wymierne korzyści z zarządzania tym aspektem organizacji.

Zwrócenie uwagi na zagadnienia kultury organizacyjnej może być początkiem wielkiej zmiany i wielkiej przygody, gdyż praca w tym obszarze może pozwolić okreslić i wskazać:

  • wymiary kultury wspierające rozwój i kształtujące sukcesy organizacji oraz
  • obszary wymagające rozwoju, gdyż zostały zdiagnozowane jako dysfunkcyjne elementy kultury.

„Prawo firmy do istnienia nie jest wieczne − trzeba je wciąż na nowo zdobywać!” - niech ta sentencja będzie zaproszeniem do wspólnego kreowania i zarządzania kulturą organizacyjną.

MindSonar - przywództwo i budowanie zespołów

Czasami zastanawiamy się dlaczego Pracownicy – chociaż mają ten sam dostęp do informacji, danych – całkowicie inaczej interpretują polecenia i zadania? A  w konsekwencji w różny sposób osiągają wyznaczone cele - albo wręcz przeciwnie – zdarza się im zatrzymać w pewnym miejscu i nie mogą przejść „pewnej granicy, niewidocznej linii”, która ich zatrzymuje?

Odpowiedź „dlaczego tak się dzieje” związana jest z naszym postrzeganiem świata, przez pryzmat naszej wiedzy czy doświadczonych / wciąż doświadczanych emocji w danym kontekście, zdarzeniu. Istotne znaczenie mają też  wyznawane wartości...

Powyższe  w konsekwencji kreuje sposoby i strategie myślenia. Mowa tu o naszych metaprogramach myślowych, które można poznać oraz którymi można kierować poprzez wiedzę uzyskaną dzięki MindSonarowi.

MindSonar to narzędzie badające systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia w danym kontekście.

Przy czym MindSonar absolutnie nie ocenia tych wartości i ich hierarchii lecz pokazuje jak ich układ wraz z systemami myślenia współtworzy rzeczywistość. 

To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach. Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę: strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw.

Pamiętając mmmmmmmmm

Badania i wywiady zrealizowane z uczestnikami wybranych firm wskazały, że zagadnienia śmierci i żałoby w odniesieniu do uczestników organizacji mają istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji (szczególnie w obszarze efektywności) jak również silnie wpływają  na postawy i zachowania Pracowników (gdy zagadnienia śmierci i żałoby są tematem tabu).

Dlatego doświadczenie straty, śmierci i żałoby  w perspektywie organizacyjnej poprowadzone z odpowiedzialnością i szacunkiem dla przeżywanych uczuć i  emocji  - pozwoli z jednej strony na wsparcie funkcjonującej kultury organizacyjnej a z drugiej w wymiarze indywidualnym może dać szansę Pracownikom na odkrycie i nadanie osobistego sensu temu doświadczeniu... bo "dzięki świadomości śmierci dojrzewa w nas mądrość i nasze życie staje się bogatsze"  (cytat za: Irvin D.Yalom: "Kat Miłości", Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016).


Bogdan Andrzejewski - "Zmiana, Rozwój, Wsparcie" 2018 - 2019