O mnie

Jestem coachem (life, business, psychoonkologia), trenerem rozwoju oraz menedżerem MBA pracującym z strukturami rozproszonymi geograficznie w zakresie organizacji operacji na rzecz sprzedaży. Jestem certyfikowanym trenerem MindSonar - systemu badającego metaprogramy myślenia na rzecz budowania ścieżek rozwoju osobistego czy przewagi konkurencyjnej Firmy.

W obszarze moich zainteresowań pozostaje także badanie: kultury organizacyjnej oraz  wartości organizacyjnych i zarządzanie nimi w kontekście misji / kultury i strategii.

W pracy wykorzystuję min. zasady transforming communication oraz założenia resilience jako wsparcie w powrocie do równowagi po traumatycznych wyzwaniach (w oparciu o warsztaty Richarda Bolstada), w tym praca ze stratą, żałobą czy wsparcie w obszarze psychoonkologii.

 


Bogdan Andrzejewski - "Zmiana, Rozwój, Wsparcie" 2018 - 2019