O mnie

Jestem trenerem rozwoju, coachem (life, business)  oraz menedżerem MBA pracującym z strukturami rozproszonymi geograficznie w zakresie organizacji operacji na rzecz sprzedaży.

Jednocześnie jestem certyfikowanym trenerem MindSonar - systemu badającego metaprogramy myślenia na rzecz budowania ścieżek rozwoju osobistego czy przewagi konkurencyjnej Firmy oraz certyfikowanym trenerem PERSO.IN - systemu pozwalającego na głębsze poznanie własnej osobowości i projektowanie pracy w oparciu o tę wiedzę.

W obszarze moich zainteresowań pozostaje także badanie: kultury organizacyjnej oraz  wartości organizacyjnych i zarzą-dzanie nimi w kontekście misji / kultury i strategii.

W pracy wykorzystuję min. zasady transforming communication oraz założenia resilience jako wsparcie w powrocie do równowagi po traumatycznych wyzwaniach (w oparciu o warsztaty Richarda Bolstada), w tym praca ze stratą, żałobą czy wsparcie i praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych.

 


Bogdan Andrzejewski - "Zmiana, Rozwój, Wsparcie" 2018 - 2019