Bogdan Andrzejewski - "Zmiana, Rozwój, Wsparcie" 2018 - 2019